Uppslagsverket

P

PAG. Vattenledningens grå substans

Substantia grisea centralis

Peri Aqueductal Grey matter

Kolv av grå substans som omger hjärnans vattenledning i mitthjärnan (mesencephalon). PAG sträcker sig genom hela mitthjärnan och tillhör formatio reticularis samt kan delas in i ett flertal mindre kärnområden. Området räknas till de s.k. smärtmodifierande systemen och deltar i regleringen av smärtsignalernas spridning till medvetandet.

PAG tar emot smärtförmedlande trådar från bl.a. ryggmärgen (tractus spino-mesencephalicus). PAG ingår i ett större smärtmodifierande system. PAG påverkas från hypothalamus, amygdala samt habenulakärnorna och kan i sin tur påverka den serotoninproducerande stora rafekärnan (nucleus raphe magnus) i förlängda märgen (medulla oblongata). Från nucleus raphe magnus utgår den viktiga spinala rafebanan (tractus raphe spinalis) vilken kan bromsa flödet av smärtsignaler från ryggmärgen upp till hjärnan.

Området tar även emot signalinflöden från lillhjärnskärnorna (fastigii, globosus och dentatus).
...