Uppslagsverket

N

Nack-tinningvindlingen

Gyrus occipitotemporalis

Hjärnvindling med varierat utseende. Belägen på storhjärnans undersida innanför den nedre tinninglobsvindlingen (gyrus temporalis inferius). Vindlingen kallades tidigare för den yttre nack-tinningvindlingen (gyrus occipitotemporalis lateralis).
...