Uppslagsverket

B

Blodkärlsfläta, 4de ventr.

Plexus choroideus ventr. IV.

Belägen i 4de ventrikelns bakre vägg, täckt av lilla hjärnan. Flätan producerar hjärn-ryggmärgsvätska in i ventrikelrummet. Flätan sträcker sig ett kort stycke ut genom 4de ventrikelns sidoöppningar.
...