Uppslagsverket

F

Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning

Apertura mediana vent. 4

Foramen Magendie

Öppning i 4.de ventrikelns bakre tunna vägg. Tillsammans med 4.de ventrikelns båda sidoöppningar tjänstgör den bakre öppningen som utflödesport till subaraknoidalrummet för den likvor som fortlöpande bildas inuti ventrikelsystemet.
...