Uppslagsverket

L

Livsträdet

Arbor vitae

Lilla hjärnan, livsträdet

Snittytan hos den i medellinjen/medianplanet kluvna lillhjärnan. Snittet löper genom den sk "daggmasken" (vermis cerebelli)
...