Uppslagsverket

A

Area 31

är belägen på hemisfärens insida och ligger ovanför bakre delen av gördelvindlingen (gyrus cinguli)
...