Uppslagsverket

B

Blodkärlsfläta, 3dje ventrikeln

Plexus choroideus ventr III

Belägen i taket av 3dje hjärnventrikeln. Producerar hjärn-ryggmärgsvätska - likvor (liquor cerebrospinalis) - in i ventrikelrummet. Flätan fortsätter utan avbrott genom ventrikelmellanhålen ut i hö. och vä. sidoventrikel där den övergår i motsvarande sidoventrikels blodkärlsfläta.
...