Uppslagsverket

H

Hypofysens baklob

Neurohypofysen

Räknas till hypothalamus i mellanhjärnan. Utsöndrar hormoner (vasopressin och oxytocin) som produceras i nervceller inne i hypothalamus och som sedan transporteras inuti dessa nervcellers axon ner genom hypofysstjälken till bakloben där de utsöndras till blodbanan.

Hypofysens baklob saknar blod-hjärnbarriär och räknas till de circumventriculära organen.
...