Uppslagsverket

S

Synhögsarm, övre

Pedunculus thalami superior

Övre thalamuspedunkeln

Övre thalamuspedunkeln löper i capsula internas bakre skänkel.

Övre thalamuspedunkeln består dels av de trådmassor som binder samman VA-kärnan med delar av prefrontala och premotoriska cortex samt de trådmassor som binder samman VL-kärnan med delar av premotoriska cortex och med motoriska cortex.
...