Uppslagsverket

U

Ulltussen

Flocculus

Flocculus är en mycket liten lobdel belägen nertill på lillhjärnans undersida, en sådan del till hö. och en till vä. om medellinjen. Flocculus ansluter med hjälp av flocculusarmen till den i medellinjen belägna, lika anspråkslösa, s.k. lillhjärnsknutan (nodulus cerebelli). Flocculus och nodulus bildar tillsammans vestibulocerebellum, som är lillhjärnans mest ursprungliga parti.

Flocculusbarken tar emot (afferens) en del signaler direkt från balansorganet men framförallt från små kärnområden i hjärnstammens övre del, kärnor som vidarekopplar syninformation. Flocculus sänder (Purkinjeneuron) signaler (efferens) till vestibulariskärnorna.
...