Uppslagsverket

S

Sidofåra; uppåtriktade grenen

Sulcus lateralis

...