Uppslagsverket

A

Area 29

är belägna på hemisfärens insida och ligger direkt bakom hjärnbalken där gördelvindlingen övergår i den parahippocampala vindlingen. Hör till limbiska loben.
...