Uppslagsverket

V

Vit substans (hjärn/ryggmärgs)

Substantia alba

de partier av nervvävnaden i CNS, som består av sammanpackade nervtrådsmassor. Den vita färgen beror på förekomsten av myeliniserade nervtrådar.

Den vita substansen omfattar alla sorters ledningsbanor och har som uppgift att förmedla nervös information mellan olika bearbetningsplatser (kärnor och bark) i CNS. Den vita substansen kan jämföras med datorns olika s.k. bussar.

Vit substans består huvudsakligen av:
1/ tätt sammanpackade myeliniserade axoner av varierande diameter från 0.6 till 15-20 μm (mikrometer; 1 μm = 0,001 mm;
2/ grupper av omyeliniserade axoner
3/ oligodendrocyter (oligodendroglia)
4/ astrocyter (astroglia)
5/ mikroglia
6/ sparsamt med blodkärl


Den vita substansen i stora hjärnan har volymen ca. 350 cm3.

Man kan då fråga sig:
"Hur lång är den sammanlagda nervtrådslängden i stora hjärnans vita substans?"

Svar: den totala nervtrådslängden i stora hjärnans vita substans torde vara minst 25 000 kilometer .

(En cm3 motsvarar en kub med sidan 1 cm. 350 cm3 kan sägas motsvara en 3,5 meter lång sträng med tvärsnittsytan 1 cm2. Eftersom det går 10 mm på 1 cm och 1000 μm på 1 mm så motsvarar 1 cm2 100 000 000 (hundramiljoner) μm2 . Man kan då beräkna hur många tvärskurna nervtrådar som ryms inom ytan 1 cm2 . Antag att nervtrådarna har cirkulärt tvärsnitt och är i genomsnitt 4 μm tjocka (radie = 2, vilket nog är i överkant). En sådan nervtråds tvärsnittsyta kan då beräknas med hjälp av formeln: ytan = radien i kvadrat (r2) x pi(π = 3,14);
2 x 2 x π(3,14) = 12,56 μm2
Antalet nervtrådar/1 cm2 = 100 000 000 / 12,56 = ca. 8 000 000.
Deras totala längd i meter = 8 000 000 x 3,5 = 28 000 000 meter.)
...