Uppslagsverk

V

Vindling

Gyrus

Hjärnvindling

Stora hjärnans yta har ett märkligt utseende där slingriga fläskkorvsliknande åsar eller upphöjningar, s.k. hjärnvindlingar(en gyrus, flera gyri), begränsas av djupa fåror, hjärnfåror (en sulcus, flera sulci).
Ju mer utvecklad hjärnan är hos en däggdjursart, desto mer utvecklat är systemet av hjärnvindlingar. Hos en mus eller råtta är hjärnytan helt slät (lissencephali). Hos en människa, en gorilla eller en delfin är hjärnytan starkt veckad (gyrencephali).
...