Uppslagsverket

A

Area 28 (Entorhinala cortex)

Entorhinala cortex

BA 28, Brodmannarea 28

Area 28 är belägen på hemisfärens insida och bildar tillsammans med delar av area 34 och 35 entorhinala cortex/barken. Detta är porten in till hippocampuskomplexet, nödvändigt för inlärning och minneslagring. Området räknas till den limbiska loben, men kan också sägas vara en del av tinninglobens mesiala delar. Härifrån utgår tractus perforans in till hippocampuskomplexets tandvindling (gyrus dentatus).
...