Uppslagsverket

B

Blodåder

Vena

Ven

leder bort blodet från de olika delarna av nervsystemet.

En ven är ett blodkärl som leder blodet TILL hjärtat. Begreppet har alltså inget att göra med om blodet är mer eller mindre syrerikt.
...