Uppslagsverket

V

Valvet

Fornix

Precommissurala fornix, Postcommissurala fornix,

Trådbunt/ledningsbana, en på höger och en på vänster sida, som vardera innehåller 5-7 miljoner små myeliniserade nervtrådar och som huvudsakligen utgår från d.v.s. har sina cellkroppar i hippocampuskomplexet, närmare bestämt i dess subiculumdel.

Nervtrådarna samlar till en början ihop sig till en platt bandliknande upphöjning eller frans (valvbandet/valvfransen, fimbria fornicis) på hippocampus ovansida. Valvbandet löper bakåt längs med den avsmalnande hippocampusformationen, och blir, ju längre bakåt den kommer, allt tjockare och bredare genom upptag av trådar från den underliggande hippocampusformationen. Valvbandet når sin fulla storlek där det når fram till undersidan av hjärnbalkens bakdel (splenium corporis callosi). Här övergår valvbandet i, och bildar början på, själva valvet; den s.k. valvskänkeln (crus fornicis).

De platta breda valvskänklarna svänger runt synhögen (thalamus) och löper sedan framåt fästade på hjärnbalkens undersida. Valvskänklarna söker sig in mot medellinjen där de får kontakt med varandra. Här byter höger och vänster fornix trådar med varandra vilket tvärförbinder de båda sidornas hippocampusformationer med varandra, valvets tvärförbindelse (commissura fornicis). Valvskänklarna drar tätt intill varandra framåt under hjärnbalken. De förlorar allt mer sin tillplattade form och blir rundare. De kallas nu för valvets kroppsparti (corpus fornicis), sänker sig allt mer ner från hjärnbalken och hänger under denna fästade i septum pellucidum. Valvsträngarna böjer sedan kraftigt av nedåt. De har nu nästan cirkulärt tvärsnitt och kallas för valvets pelardelar/slutdelar (columna fornicis). De två, nu spagettiliknande, trådbuntarna når ner till ventrikelmellanhålet, bildar hålets främre kant alldeles bakom den främre tvärförbindelsen (commissura anterior) och försvinner sedan in i 3.dje hjärnventrikels sidovägg.

Hö. och vä. columna fornicis delar upp sig i två portioner en tunnare precommissural del och en tjockare postcommissural del.
Den förra löper framför - rostralt om - den främre tvärförbindelsen och slutar i den septala regionen. Den precommissurala valvdelen förmedlar tur-och-retur trafik mellan hippocampus och den septala regionen.
Den postcommissurala valvdelen, som utgör huvuddelen av columna fornicis, löper bakom - caudalt om - den främre tvärförbindelsen, försvinner in i hypothalamus genom tredje ventrikelns vägg och slutar till sist i vårtkroppen (corpus mammillare).

Sidoventrikelns blodkärlsfläta (plexus choroideus ventriculus lateralis) fäster längs med och i valvets yttre (laterala)kant (tenia fornicis).

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det allmänna begreppet valvet (fornix) omfattar 4 mindre delar:
1/ valvbandet (fimbria fornicis)
2/ valvskänkeln (crus fornicis)
3/ valvkroppen (corpus fornicis)
4/ valvets pelardel/slutdel (columna fornicis)
...