Uppslagsverket

H

Hypofysen

Hypophyseos

Undre hjärnbihanget, Adenohypofysen, Neurohypofysen

en drygt ärtstor körtel som hänger ner från 3.dje ventrikelns golv i en tunn stjälk alldeles bakom synnervskorset. Hypofysen består av två helt olika delar. Den främre s.k. körtel/adeno-hypofysen, hypofysens framlob, som har utvecklats i svalgtaket och under fostertiden vandrat uppåt genom skallbasen och vuxit ihop med den bakre s.k. neurohypofysen, hypofysens baklob. Neurohypofysen är en nedhängande del av hjärnbasens hypothalamusområde.
Båda hypofysdelarna utsöndrar viktiga hormoner till blodbanan.
...