Uppslagsverket

T

Tvärförbindelse, valvets

Commissura fornicis

Valvkommissuren, Valvets tvärförbindelse

Möjliggör en direkt samverkan mellan hö. och vä. hippocampuskomplex.

Belägen alldeles under hjärnbalkens bakre del (splenium corp. call.)
...