Uppslagsverket

R

Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse

Commissura alba anterior

Tvärförbindelse, ryggmärgens främre vita

Ett tunt skikt av vit substans som är beläget framför centralkanalen och mellan den grå ryggmärgssubstansens mittparti (H-ets tvärslå) och bottnen på ryggmärgens främre mittspringa (fissura mediana anterior). Commissura alba anterior innehåller nervtrådar vilka korsar över medellinjen. Korsningen möjliggör för nervtrådar att byta sida under sitt förlopp uppåt eller neråt i ryggmärgen. Här korsar sig bl.a. den viktiga ledningsbanan tractus spinothalamicus lateralis vilken förmedlar smärt- och temperaturförnimmelser från kroppen nedanför haklinjen.
...