Uppslagsverket

T

Tvärförbindelse, hjärnans främre

Commissura anterior

Hjärnans främre tvärförbindelse

Tvärgående (commissural) ledningsbana som förbinder barken och mandelkärnan (amygdala) i främre delen av hö. tinninglob med motsvarande delar på vä. sida och tvärt om. Banan löper på tvären i övre kanten av 3.dje ventrikelns framvägg. Tvärförbindelsen kan sägas vara en motsvarighet till hjärnbalken (corpus callosum).
...