Uppslagsverket

T

Tredje (hjärn)ventrikelns framvägg

Lamina terminalis

ett tunt blad av vit substans som avgränsar 3.dje ventrikeln framåt. I väggens övre del löper den främre tvärförbindelsen (commissura anterior). Framåt uppåt övergår väggen i hjärnbalken.
...