Uppslagsverket

A

Area 27

är belägen på hemisfärens insida och motsvarar hippocanpusstödet (subiculum). Hör till limbiska loben.
...