Uppslagsverket

T

Tinninglobsvindlingar tvärgående

Gyri temporales transversi

...