Uppslagsverk

T

Tinningloben

Lobus temporalis

Temporalloben

ligger under sidofåran och dess tänkta förlängning bakåt samt framför linjen mellan hjäss-nack fåran och nackinskärningen (incisura preoccipitalis). På tinninglobens insida ligger den parahippocampala vindlingen med hippocampus. Observera att den parahippocampala vindlingen med hippocampus också kan räknas till den limbiska loben.

Tinningloberna svarar för följande funktioner.

1. Mottagning av ljudinformation (BA 41 & 42), där den vänstra tinningloben dessutom analyserar och tolkar språkljud och den högra analyserar och tolkar musikljud (delar av BA 22 & 39).

2. Analys och tolkning av informationen (former och färger i vår omgivning) som strömmar in från nackloberna längs den undre visuella huvudvägen. Som ett resultatet av detta kan vi känna igen och benämna objekten i vår omgivning.

3. Inlärning och förberedande minneslagring (hippocampus).

4. Kontrollerar och utlöser, ofta drastiska, känslomässiga reaktioner som svar (vrede, skräck, stark nyfikenhet, sexuell upphetsning) på olika sinnesintryck, särskilt synintryck (amygdala). Kanske spelar luktintryck också en stor roll, men då på ett mer omedvetet plan.

5. Rumslig orientering. "Vi vet var vi är någonstans, hur vi tog oss hit och hur vi skall hitta hem"
...