Uppslagsverket

A

Area 26

är belägen på hemisfärens insida och bildar ett smalt åsliknande barkparti under bakre delen (splenium) på hjärnbalken (corpus callosum). Hör till limbiska loben.
...