Uppslagsverket

N

Nervimpuls

Aktionspotential

Nervsignal, Spike

Aktionspotentialen, eller som man ofta säger "nervimpulsen" (i engelsk litteratur ofta "the spike")är en kortvarig urladdning av den elektriska spänningsskillnad (membranspänning/membran-potential) som råder mellan nervcellens/axonets(nervtrådens ) in- och utsida. Urladdningen har, när den väl uppstått, förmågan att sprida sig ut längs nervtråden (axonet). Spridnings- eller ledningshastigheten beror på axonets tjocklek och om axonet är naket, d.v.s. omyeliniserat, eller omslutet av en isolerande fettskida, d.v.s. myeliniserat.

Ett axons tjocklek/diameter varierar mellan olika nervceller, från 0,1 upp till 20 mikrometer. Ju tjockare axon, desto snabbare fortleds nervimpulsen. Axon som är runt 1 mikrometer eller mer i tjocklek är omgivna av en myelinskida. Man talar därför om "myeliniserade axoner", d.v.s. sådana som har myelinskida och om "omyeliniserade axoner", d.v.s. sådana som saknar myelinskida. Ledningshastigheten är mindre än 0,1 m/sek. i de tunnaste omyeliniserade axonen, men drygt 120 m/sek.(= ca.450 km/tim) i de tjockaste myeliniserade axonen.

Förekomsten av en myelinskida medför således en mycket påtaglig ökning av ledningshastigheten. Även de allra tunnaste myeliniserade axonerna fortleder nervimpulsen med 2-3 m/sek.
...