Uppslagsverket

S

Synbarksfåran

Fissura calcarina

Sporrfåran

djup fåra/springa på nacklobens insida. Den hjärnbark som ansluter till fåran utgörs av den primära synbarken (BA 17).
...