Uppslagsverket

S

Synnervskorset

Chiasma opticum

platsen där hö. och vä, synnerv, på undersidan av 3.dje hjärnventrikelns golv, smälter samman med varandra. De nervtrådar som kommer från näthinnans inre (nasala) halva korsar här över medellinjen och slår följe med (de okorsade) trådarna som kommer från ögats yttre (temporala) näthinnehalva.

Detta, tillsammans med att ögats lins bryter ljuset så att den yttre halvan av synfältet faller på den inre (nasala) delen av näthinnan och vice versa, gör att den högra halvan av synfältet, som den uppfattas av vardera ögat, kommer att projiceras enbart till synbarken i den vänstra hjärnhalvan och vice versa.
...