Uppslagsverket

A

Area 25

Infralimbiska cortex

är belägen på hemisfärens insida inom ett begränsat område (gyrus paraterminalis) alldeles framför 3.dje ventrikelns framvägg. Hör till limbiska loben.

Området, tillsammans med bakre delarna av BA 11+12, kallas även för infralimbiska cortex.
...