Uppslagsverket

S

Subduralrum

Spatium subdurale

Mycket smalt utrymme mellan duran (den hårda hjärnhinnan) och araknoidean (den spindelvävsliknande hjärnhinnan).

Enligt modern uppfattning är suduralrummet egentligen en konstprodukt - en artefakt - som uppstår när durans innersta, mycket tunna och genomskinliga vävnadsparti lossnar från durans yttre, fastare parti; exempelvis när man öppnar skallhålan vid en obduktion och durans yttre, fastare, parti sitter som limmat vid skallbenet och durans inre, tunna, parti lossnar och blir kvar runt hjärnan i form av spindelvävshinnan (arachnoidea).
...