Uppslagsverk

S

Striatum

Strimmiga kärnsystemet

Är ett samlingsnamn på svanskärnan + skalkärnan (+ accumbenskärnan). Striatum tillhör basala ganglierna.

Begreppet "Striatum" har blivit litet svårhanterligt. Numera delar man ofta in "Striatum" i två partier: dorsala och ventrala striatum (båda på hö. och på vä. sida) .
Dorsala striatum blir då = svanskärnan + skalkärnan.
Ventrala striatum blir = Accumbenskärnan + grå substans i luktupphöjningen (Tuberculum olfactorium).
Heimer L, Swizer RD, Van Hoesen GW (1982) Ventral striatum and ventral pallidum. Components of the motor system? Trends Neurosci 41:83-87
...