Uppslagsverket

S

Stora nackhålet

Foramen occipitale magnum

Foramen magnum

rund öppning med en diameter på ca. 3cm belägen i den bakre skallgropen. Ryggmärgen övergår i förlängda märgen i och med att den passerar från kotkanalen genom stora nackhålet och in i kraniehålan. Stora nackhålet släpper också in kotartärerna och kranialnerv 11.
...