Uppslagsverket

S

Stora hjärnan

Cerebrum

När man talar om "stora hjärnan" eller om en "storhjärna" (cerebrum) så syftar man vanligtvis på den enhet som ändhjärnan (telencephalon) + mellanhjärnan (diencephalon) bildar tillsammans.

Ändhjärnan kan delas upp i två likadana halvor: höger och vänster storhjärnehemisfär, eller rätt och slätt höger och vänster hemisfär.

Sedd ovanifrån domineras hjärnan helt av storhjärnehemisfärerna. Särar man litet på hemisfärerna märker man att dom hänger ihop med varandra över medellinjen. Dom båda halvorna binds samman av en kraftig nervtrådsbunt som kallas för hjärnbalken (corpus callosum). Hjärnbalken består av 300 - 400 miljoner nervtrådar som skall samordna aktiviteterna i de båda hemisfärerna.
...