Uppslagsverket

A

Area 24

är belägen på hemisfärens insida och där på den främre delen av gördelvindlingen (gyrus cinguli), räknas till den limbiska loben och delvis till prefrontala cortex.
...