Uppslagsverk

S

Spinalnerv

Nervus spinalis

Ryggmärgsnervstam

Spinalnerven är den nervstam som tar sig ut från kotkanalen genom ett mellankothål och som innanför mellankothålet delar sig i en bakrot och en framrot. Spinalnerverna är symmetriskt arrangerade på båda sidor om medellinjen. Det finns 31 (ibland 32-33) par spinalnerver.

* 8(obs!) par halsspinalnerver (cervikala).
* 12 par bröstspinalnerver (thorakala).
* 5 par ländspinalnerver (lumbala).
* 5 par korsbensspinalnerver (sacrala).
* 1(-3) svansspinalnerver (coccygeala).

Väl utanför kotpelaren delar sig spinalnervsstammen i en bakre(dorsal) och en främre(ventral) huvudgren samt avger en tunn gren - ramus meningeus - tillbaka in i kotkanalen genom mellankothålet.

Spinalnerverna och dess grenar innehåller både motoriska och sensoriska nervtrådar.

Varje spinalnerv erhåller, alldeles intill kotpelaren, en s.k. grå förbindelsegren som kopplar ihop spinalnerven med den sympatiska gränssträngen. Genom den här grå förbindelsegrenen tillförs spinalnerven postganglionära sympaticustrådar från gränssträngen, vilka sedan med hjälp av spinalnervens olika grenar fördelas till huden och skelettmuskulaturen samt till kotkanalen.

Den bakre spinalnervsgrenen (ramus dorsalis) är en rätt tunn gren som avgår från spinalnerven nära kotpelaren. De bakre spinalnervsgrenarna försörjer hud och muskulatur i nacke och rygg.

Den främre spinalnervsgrenen (ramus ventralis) är spinalnervens huvudgren. De främre spinalnervsgrenarna från:

1) spinalnerverna C1 tom C4 bildar halsflätan (plexus cervicalis) som ger upphov till halsens hud- och skelettmuskelnerver,

2) spinalnerverna C5 tom T1 bildar armflätan (plexus brachialis) som ger upphov till skuldrans och armens hud- och skelettmuskelnerver,

3) spinalnerverna T2 tom T12 bildar revbensnerverna (nervi intercostales),

4) spinalnerverna L1 tom S3 bildar ländbäckenflätan (plexus lumbo-sacralis) som ger upphov till höftens och benets hud- och skelettmuskelnerver samt

5) spinalnerverna S4 tom Coc1(3) bildar svansflätan (plexus coccygeus) som ger upphov till bl.a. de yttre könsorganens nerver.
...