Uppslagsverket

S

Spinalganglion

Ganglion spinale

Bakrotsganglion , Dorsalrotsganglion, DRG

den ansamling/klump av primärafferenta nervcellskroppar som påträffas i varje bakrot just innan denna förenas med framroten till en ryggmärgsnervstam. Dessa nervceller sänder ett utskott ut ryggmärgsnervstammen och ett via bakroten in till ryggmärgen.

All signaltrafik in till ryggmärgen förmedlas via nervceller som har sina cellkroppar i spinalganglierna.

Den bakre spinalnervsgrenen (ramus dorsalis) är en rätt tunn gren som avgår från spinalnerven nära kotpelaren. De bakre spinalnervsgrenarna försörjer hud och muskulatur i nacke och rygg.

Den främre spinalnervsgrenen (ramus ventralis) är spinalnervens huvudgren. De främre spinalnervsgrenarna från

1) spinalnerverna C1 tom C4 bildar halsflätan (plexus cervicalis) som ger upphov till halsens hud- och skelettmuskelnerver,
2) spinalnerverna C5 tom T1 bildar armflätan (plexus brachialis) som ger upphov till skuldrans och armens hud- och skelettmuskelnerver,
3) spinalnerverna T2 tom T12 bildar revbensnerverna (nervi intercostales),
4) spinalnerverna L1 tom S3 bildar ländbäckenflätan (plexus lumbo-sacralis) som ger upphov till höftens och benets hud- och skelettmuskelnerver samt
5) spinalnerverna S4 tom Co1(3) bildar svansflätan (plexus coccygeus) som ger upphov till bl.a. de yttre könsorganens nerver.
...