Uppslagsverket

S

Sinnesorgan

Större eller mindre ansamling av specialicerade celler med förmåga att registrera förändringar (ta emot retningar)
a) utanför kroppen (ljus, ljud, dofter),
b) på kroppsytan (mekaniska retningar av olika slag: tryck, beröring, töjning; värme, kyla, smärta)samt
c) inuti kroppen (proprioception och inälvskänsel med smaksinnet)

I sinnesorganet "översätts" retningen till elektriska förändringar vilka gör att den anslutna primärafferenta nervtråden sänder iväg nervimpulser in till CNS. Ju starkare retning, desto fler impulser per tidsenhet.
...