Uppslagsverket

S

Sidohorn

Cornu laterale

Ryggmärgens sidohorn

sidoutskott från ryggmärgens grå substans som, ett på hö. och ett på vä. sida, tränger ut i sidosträngen. Sidohornen är särskilt framträdande på segmentnivåerna T1 tom L2 och S2 tom S4. På dessa nivåer innehåller sidohornen preganglionära nervcellkroppar.
...