Uppslagsverket

A

Area 23

är belägen på hemisfärens insida och där på den bakre delen av gördelvindlingen (gyrus cinguli) samt räknas till den limbiska loben.
...