Uppslagsverk

V

Ventrikelskiljeväggen

Septum pellucidum

Femte (hjärn)ventrikeln

Septum pellucidum ("den genomskinliga väggen") är den tunna vägg av vit substans som i medellinjen skiljer de båda sidoventriklarnas främre och centrala delar från varandra. Septum pellucidum hänger ner från undersidan av hjärnbalken och har valvet (fornix) hängande i sin nedre kant.

Septum pellucidum består i själva verket av två "sammanlimmade" tunna skikt av vit substans. Det ena skiktet hör till den högra hemisfären och det andra hör till den vänstra hemisfären. De båda skikten växer ihop med varandra under fosterutvecklingen.
Ibland är "hoplimningen" ofullständig och septum pellucidum innehåller ett springformat hålrum som man kallar för den femte (hjärn)ventrikeln.
...