Uppslagsverket

R

Röda kärnan

Nucleus ruber

Kärnan, en till höger och en till vänster, brukar räknas till det extrapyramidala systemet och är belägen i mitthjärnans/mesencephalons övre del. Den innehåller nervcellkroppar med rödfärgade järnhaltiga små korn(pigment) och delas upp i en storcellig (magnocellulär) och en småcellig (parvocellulär) del.

Nucleus ruber tar emot signalinflöden från frontallobens bark samt från nucleus interpositus i sin magnocellulära del och från nucleus dentatus i sin parvocellulära del.
...