Uppslagsverket

B

Baksträng

Funiculus posterior

Ryggmärgssträng, bakre

den del, den sektor, av ryggmärgens vita substans som baktill, en sträng på hö. och en på vä. sida, ligger mellan inträdet för bakrötterna och medellinjen. En baksträng innehåller främst viktiga uppåtstigande ledningsbanor som förmedlar högupplöst (detaljerad) information om mekaniska retningar från huden och rörelseapparaten (skelett, leder och muskler); s.k. baksträngskvaliteter.

Räknat från ryggmärgssegmentet T6 och uppåt kan baksträngen indelas i en inre del: fasciculus gracilis och en yttre del: fasciculus cuneatus. Nedanför ryggmärgssegmentet T6 består baksträngen enbart av fasciculus gracilis.
...