Uppslagsverket

R

Ryggmärgssegment

Segmentum medullae spinalis

det parti, den "tvärskurna skiva", av ryggmärgen som är kopplad till ett spinalnervspar, en spinalnerv på höger och en på vänster sida.
Ryggmärgen består, räknat från övergången till hjärnan och nedåt, av

8 st. hals(cervicala/C)segment,

12 st. bröst(thoracala/T)segment,

5 st. länd(lumbala/L) segment,

5 st. bäcken(sacrala/S)segment och

1 - 3 st. svans(coccygeala/Cocc) segment;

i allt 31-33 st. på varandra "staplade" och sammanvuxna segmentskivor. Man kan inte, på ryggmärgens yta, se någon sorts gränsfåra eller liknande mellan de intilliggande segmenten.
...