Uppslagsverket

R

Ryggmärgens sluttråd

Filum terminale

Sluttråden

en trådfin sträng av gliaceller och ryggmärhshinnor som, räknat från ryggmärgens nedre avslut d.v.s. segmentet Cocc1-3 (d.v.s. i höjd med ryggkotan L1 (L2)), sträcker sig neråt i kotkanalen och fäster i svanskotan. Sluttråden räknas som en del av hästsvansen.
...