Uppslagsverket

R

Ryggmärgens ländansvällning

Intumescentia lumbalis

den förtjockade del av ryggmärgen som omfattar segmenten T12 tom S2 och som huvudsakligen innehåller grå substans kopplad till den nedre extremitetens funktioner.
...