Uppslagsverket

R

Ryggmärgens halsansvällning

Intumescentia cervicalis

den förtjockade del av ryggmärgen som omfattar segmenten C3 tom T2 och som huvudsakligen innehåller grå substans kopplad till den övre extremitetens funktioner.
...