Uppslagsverket

R

Rutgropen

Fossa rhomboidea

Fjärde ventrikelns "golv"

motsvarar fram(ventrala)väggen i fjärde hjärnventrikeln.
...