Uppslagsverket

P

Pyramiden

Pyramis

långsträckt ås belägen, en på hö. och en på vä. sida om medellinjen, på förlängda märgens framsida. Pyramiden innehåller den nervtrådsmassa som bildar Pyramidbanan (tractus cortico-spinalis) d.v.s. det bansystem som viljemässigt styr komplicerade rörelser framförallt i händer och fingrar samt i fötter och tår.
...