Uppslagsverket

P

Pyramidala systemet

bildar tillsammans med det extrapyramidala systemet hjärnans stora och sammansatta rörelsekontrollerande system, det s.k. "motoriska systemet".

Pyramidala systemet utgör en excitatorisk(glutamaterg) direktförbindelse som utgår från den primära motoriska barken i ena hjärnhalvan, och slutar i den motsatta halvan av centrala nervsystemet på motorneuron eller på interneuron i motorneuronens omedelbara närhet.

Pyramidala systemet kan delas upp i två bandelar: dels tractus cortico-nuclearis som slutar i hjärnstammens olika motoriska kranialnervskärnor, och dels tractus cortico-spinalis - den egentliga Pyramidbanan - som slutar i ryggmärgens framhorn.

Pyramidala systemet anses ge oss förmågan att viljemässigt styra våra rörelser, och då särskilt den tvärstrimmiga muskulatur som svarar för vår talförmåga samt handens och fingrarnas precisionsrörelser. Funktionellt sätt så är pyramidala och extrapyramidala systemen nära sammankopplade med varandra.
Du Beau A. et al. (2012) Neurotransmitter phenotypes of descending systems in the rat lumbar spinal cord. Neuroscience., 227:67-79.
...